Gastroenteroloji
25 Şubat 2022

 
                                          Gastroenteroloji


 


Karaciğer Hastalıkları 

Sarılık-Hepatitler:Hepatit B-Hepatit B-Hepatit C-Siroz

Yemek Borusu Hastalıkları 

Reflü-Yutma Güçlüğü Tanı ve Tedavisi(Endoskopi)

Mide ve İnce Barırsak Hastalıkları 

Gastrit,Ülser Tanı ve Tedavisi(Endoskopi)

İnce Bağırsak ve Kalın Bağırsak Hastalıkları 

İshal-Kabızlık-Hazımsızlık-Şişkinlik-Kolit tanı ve tedavisi(Kolonoskopi)

Hemoroid(Basur) Tanı ve Tedavisi

Pankreas Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yollarında Taş Tanı ve Tedavisi

Gastroenterohepatoloji;yemek borusu,mide,bağırsaklar,karaciğer ve pankreas hastalıklarının tanısı,takibi ve tedavisini yapan bilim dalıdır.Dahiliye ihtisasına ek olarak 3 yıllık üst ihtisas eğitimi yapıldıktan sonra gastroenterohepatoloji uzmanı olunmaktadır.Bu branştaki hekimler,hepatitli hastalar(hepatit B,C,D(dleta) ),sirozlu hastalar,barsak hastalıkları,kolitli hastalar, mide ve barsak ülserleri, reflü hastalığı gibi hastalıkların takip ve tedavisini yapmaktadırlar.Ayrıca mide ve bağırsakların fonksiyonel hastalıkları,gastrointestinal sisteme ait bütün endoskopi işlemleri; özofagogastroduodenoskopi, kolonoskopi,ERCP(endoskopik retrograt kolanjiopankreatikografi), motilite tetkikleri de bu branş kapsamındadır.

    ERCP

    Gastroenteroloji  ve  Hepatoloji  Kliniği  Endoskopi  Ünitesinde  Endoskopik  ve  Kolonoskopi  (Kalın  bağırsağın  tamamının  ve  gerektiğinde  ince  bağırsağın  ucunda  kamera  bulunan  bir  aletle  inceleme  durumudur. )  işlemlerine  ek  olarak  Endoskopik (Yemek  borusunun  mideyle  birleştiği  bölge, mide, mide  çıkış  kısmı  ve  onikiparmak  bağırsağı  incelenir ) Retrograd  Kolanjiopankreatografi  (ERCP)  işlemi  de  yapılmaktadır.  ERCP  işlemi  safra  yollarına  tedavi  amacı  ile  müdahale  edilerek  yapılan  ileri  düzey  bir  endoskopik  tetkiktir.

ERCP.jpg

          ERCP  işlemi  endoskopik  (ağız  yoluyla  ilerletilen  duodenoskobun  mideden  onikiparmak  bağırsağına  geçirilmesi  yolu  ile  yapılır).  işlem  sırasında  onikiparmak  bağırsağında  safra  yollarının  açıldığı  papilla  bulunarak,  buradan  ilerletilen  kanül  yolu  ile  verilen  kontrast  maddenin  direk  grafisi  ile  safra  yolları  görüntülenir.  Sıklıkla  ERCP  işlemi  safra  yollarındaki " taşların  çıkarılması  ve safra  yollarında  oluşmuş  malign  (Kötü Huylu)  ve  benign  (İyi Huylu)  darlıklara  müdahale  edilmesi  için  yapılır.  İşlem  anestezi  ekibi  eşliğinde  gerçekleştirilir  ve  işlem  öncesi  en  az  8  saat  açlık  gereklidir.


DOKTORLARIMIZ:
Kamil ÖzdilProfesör DoktorGastroenterolojiGKliniği Eğitim Sorumlusu
OğuzhanÖztürkDoçent DoktorGastroenterolojiKlinik İdari Görevlisi, Yan Dal Baş Asistan
GupseAdalıDoçent DoktorGastroenterolojiEğitim Görevlisi
Hamdi LeventDoğanayProfesör DoktorGastroenterolojiYan Dal Eğitim Görevlisi
ResulKahramanDoçent DoktorGastroenterolojiYan Dal Baş Asistan
ZuhalÇalışkanDoçent DoktorGastroenteroloji 
SüleymanSayarDoçent DoktorGastroenteroloji 
NerminMutlu BilgiçYan Dal UzmanGastroenteroloji 
UğurBuğanYan Dal UzmanGastroentrolojik Cerrahi 

ASİSTAN DOKTORLARIMIZ:

As.DrÇağatay AkGastroenteroloji
As.DrHüseyin AykutGastroenteroloji
As.DrEmin PalaGastroenteroloji
As.DrErdal SayyigitGastroenteroloji

 

ERCP

Gastroenteroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof.Dr. Kamil Özdil

Gastroenteroloji Kliniği İdari Sorumlusu

Doç. Dr. Hamdi Levent Doğanay

Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk

Gastroenteroloji Kliniği

Uzm. Dr. Süleyman Sayar

Gastroenteroloji Kliniği

Uzm. Dr. Resul Kahraman

 

 

 

HEMŞİRE

Endoskopi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi

Çiseli Altuntaş

Endoskopi ÜnitesiHemşiresi

Zarif Könez

Endoskopi ÜnitesiHemşiresi

Derya Yıldız

Endoskopi Ünitesi Hemşiresi

Seda Şahin

Endoskopi Ünitesi Hemşiresi

Fatma Bülbül

Endoskopi Ünitesi Hemşiresi

Tuğba Aydın

Endoskopi Ünitesi Hemşiresi

Tuğba Zeynep Önce

Endoskopi Ünitesi Hemşiresi

Neslihan Şenay

Endoskopi Ünitesi Hemşiresi

Mehtap Can

Gastroenteroloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi

Kader Coşkun

Gastroenteroloji Kliniği Hemşiresi

Serpil Erol

Gastroenteroloji Kliniği Hemşiresi

Ayşegül Afşar

Gastroenteroloji Kliniği Hemşiresi

Tuğba Akkaya

Gastroenteroloji Kliniği Hemşiresi

Özlem Coşkun

Gastroenteroloji Kliniği Hemşiresi

Nevin Yaşar

Gastroenteroloji Kliniği Hemşiresi

Tansu Karaman

Gastroenteroloji Kliniği Hemşiresi

Kimya Kılıçaslan

Gastroenteroloji Kliniği Hemşiresi

Hilal Kaplan

Gastroenteroloji Kliniği Hemşiresi

Gülpembe Köroğlu

Gastroenteroloji Kliniği Hemşiresi

Dilber Yıldız

 

 

 

 

SEKRETER

Gastroenteroloji Kliniği Sekreteri

Emine İpekkan

Endoskopi Ünitesi Sekreteri

Ezgi Demir

Endoskopi Ünitesi Sekreteri

Elif Çınar

Endoskopi Ünitesi Danışma

Özlem Gedik

Gastroenteroloji Poliklinik Sekreteri

İlknur Kuş

 


Uzm. Dr.Hakan Demirdağ

Uzm. Dr.Hakan Demirdağ